แอร์ติดแมคโคกันครับ เย็นเจี้ยบ มี 2รุ่นใช้แบต 12V และ 24V [(

แอร์ติดแมคโคกันครับ เย็นเจี้ยบ มี 2รุ่นใช้แบต 12V และ 24V

[https://www.lazada.co.th/…/134a-12v24v-9000btu…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2F134a-12v24v-9000btu-i2888456334-s14220554705.html%3Ffbclid%3DIwAR39LBSx0MJm-coMgr31G0yYHuQamvNeTh86lB-7W8eOMagOAEpxr1d9QZQ&h=AT2wRn4e_w5_zCahWqifGPnDdnxKfXE-tN3vK6gqv504eUuO9xoEYYxw4_ZOa7xt5XazzwvzLXquqFJfbeKRt9SxMIvY7WPJnHUwN85XH0JRux5ZrhOuaonNTLGobBrUBxYa&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2QL02YZEO7eQBPkNvGbdWS9UL_MQ0yyU008X57dkFin3YXRlpuT3f2wPgJK0vwK5gbaE1g6liXvGN5nXJ-9gy5ywLGsBctR36LDVWzLPH_0ydLqChnHWWCUprkMqB-75hNfjujJ4K91O2KDEh9bdyy8ndtuaXxhK6moVg)?

ที่มา :
https://www.facebook.com/groups/601441794346299/permalink/1062174184939722

กลุ่ม Facebook :
รถแม็คโครให้เช่า รถแม็คโครรับจ้าง รวมรถแบคโฮให้เช่า ทั่วไทย

Comments

แจ้งเตือนฉัน
เลือกรูปแบบการแจ้งเตือน
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments

CHANGE LANGUAGE

แชร์หน้านี้